مراحل بازنشستگی کارهای سخت و زیان آور

مراحل بازنشستگی کارهای سخت و زیان آور

در اغلب نقاط کشور ثبت تقاضای بازنشستگی سخت و زیان آور به صورت اینترنتی است که برخی استان ها از یک سامانه کلی استفاده می نمایند و برخی استان ها سامانه مختص خود را دارند که آدرس اینترتی آن را می توانید از اداره کار محل سوال نمایید.

در کدام بخشنامه گفته شده پایه سنوات تجمیعی به کارگر پرداخت شود؟

در کدام بخشنامه گفته شده پایه سنوات تجمیعی به کارگر پرداخت شود؟

در قانون کار به صورت صریح اصطلاح پایه سنوات تجمیعی وجود ندارد. از آنجایی که پایه سنوات کارگران در سال های گذشته ابتدا باید به میزان درصد افزایش مزد سال جدید افزایش یافته و با پایه سنوات سال جاری جمع شوند، لذا به دلیل جمع شدن پایه سنوات سال های قبل و انباشته شدن آن روی هم به پایه سنوات بیش از دو سال سابقه کار پایه سنوات تجمیعی گفته می شود.

مشکل کارگران با عناوین شغلی و لیست بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور:

مشکل کارگران با عناوین شغلی و لیست بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور

کارگرانی که عناوین شغلی آن‌ها به هر دلیل با شغل و لیست بیمه مغایرت دارد، می‌بایست بر اساس بخشنامه‌های سازمان به مراجع حل اختلاف مستقر در اداره کار مراجعه کرده و دادخواست ارائه کنند و پس از صدور رأی قطعی هیئت‌های حل اختلاف توسط اجرای احکام، به شعب سازمان تأمین اجتماعی جهت اجرا، ابلاغ شود.

نحوه اصلاح عنوان شغلی در لیست بیمه

نحوه اصلاح عنوان شغلی در لیست بیمه

نحوه تصحیح عنوان شغلی در لیست بیمه بدین صورت است که کارگر باید در ابتدا در مراجع حل اختلاف اداره کار علیه کارفرما شکایتی تنظیم نماید و تمامی مدارکی را که نشان می دهد عنوان شغلی نادرست ثبت شده است و مدارک عنوان شغل اصلی را ارائه دهد تا بتواند رای را به سوی خود برگرداند.

پایه سنوات در لیست بیمه باید تفکیک شود؟

پایه سنوات در لیست بیمه باید تفکیک شود؟

پایه سنوات نیز قانونا جزئی از مزد است و تا زمانی‌که در ليست بيمه، ستون مجزایی برای آن درنظر گرفته نشده باشد، می‌بایستی با مزد جمع شده و به‌طور یکجا در ستون دستمزد روزانه درج گردد.

پایه سنوات تجمیعی چیست و شامل چه کارگرانی می شود؟

پایه سنوات تجمیعی چیست و شامل چه کارگرانی می شود؟

خوشوقتی گفت: شاید جالب باشد، کارگری که از سال 1391 استخدام شده و همچنان در یک کارگاه مشغول به کار است، پایه سنوات تجمیعی او امسال ماهانه 2 میلیون و 700 هزار تومان می شود. بنابراین کارگری که حداقل دستمزد (7 میلیون و 100 هزار تومان) دارد و از سال 91 تا کنون در یک کارگاه است، باید یک حداقل دستمزد بعلاوه پایه سنوات تجمیعی 2 میلیون و 700 هزار تومان و یک پایه سنوات 210 هزار تومان برای امسال دریافت کند.