کار بی‌وقفه در گرمای غیرقابل تحمل (عکس)

کار بی‌وقفه در گرمای غیرقابل تحمل (عکس)

گرمای هوا این روزها غیرقابل تحمل شده در حدی که چهارشنبه و پنجشنبه در سراسر کشور تعطیل اعلام شد. با وجود تعطیلی سراسری اما عده ای از کارگران در این گرمای بی سابقه در زیر آفتاب مشغول کار هستند… منبع: فارس

دیوار کار

دیوار کار

دیوار های خیابان های اصلی در برخی از شهرهای بزرگ به محلی برای نصب تبلیغات کاریابی تبدیل شده است. تبلیغاتی که چهره شهر را مخدوش می‌کند و یکی از عوامل نازیبایی است اما نظر جویندگان کار را به خود جلب می کند.