تاریخ انتشار : پنجشنبه 29 تیر 1402 - 14:03
کد خبر : 1795

کسانی که سوابق بیمه‌ ای جامانده یا بریده شده دارند، بخوانند

کسانی که سوابق بیمه‌ ای جامانده یا بریده شده دارند، بخوانند
براساس دستورالعمل فرمت ادعای اشتغال، چنانچه بیمه شده در حق بیمه خود کسری داشته باشد می‌تواند ادعا کند در مورد سوابقی که بریده شده است مستنداتی را فراهم کند تا در کمیته ۶ نفره ای که براساس این دستورالعمل پیش بینی شده تا درباره مشکل کارگران بیمه شده ای که حق بیمه آنها پرداخت نشده تصمیم‌گیری شود.

به گزارش کارگر ۲۴؛ مدیرکل سابق دفتر برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین‌ اجتماعی گفت: براساس آمار و اطلاعات موجود در مرکز آمار سازمان تامین‌اجتماعی، اکنون ۲۱ میلیون بیمه شده، سوابق بیمه‌ای جامانده یا بریده شده دارند که برخی از افراد بیمه شده از یک تا پنج سال بیمه خود را به دلایل مختلف پرداخت نکرده‌اند.

حسین امیری گنجه در گفت و گو با ایرنا افزود: با جمع‌آوری سوابق بیمه‌ای افراد جامانده و پرداخت بخشی از حق بیمه توسط خود فرد بیمه‌شده، طبق اطلاعات و آمار موجود مرکز آمار تامین اجتماعی در سال ۹۷ و ۹۸ با اقدام مهمی همچون پر کردن سوابق بیمه‌ای بیمه‌ شدگان، ۶۰ هزار میلیارد تومان برای سازمان تامین اجتماعی درآمدزدایی خواهد داشت.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه قانون تامین اجتماعی، قانون اشتغال است باید همه افرادی که به هر دلیلی سوابق جامانده دارند، مشکلات آنها حل شود و بهتر است که سازمان بحث خوداظهاری در این مساله را فراهم کند تا بیمه‌شدگانی که سوابق آنها جامانده یا بریدگی دارد از این خدمت استفاده کنند.

امیری گنجه تصریح کرد: یکی از مهمترین موضوعاتی که در این زمینه موثر خواهد بود این است که سازمان تامین اجتماعی برای این موضوع روش محاسبه‌ای در نظر گیرد تا همه افرادی که سوابق بیمه‌ای جامانده دارند با استفاده از فرمولی تعریف شده از این سوابق خود برای بازنشستگی در آینده استفاده کنند.

جمع‌آوری سوابق بیمه‌ای کمک به ماندگاری تامین اجتماعی

به گفته وی، در صورتی که سوابق بریده بیمه‌شدگان جمع‌آوری شود ضمن اینکه از نظر اقتصادی و افزایش منابع سازمان تامین اجتماعی موثر خواهد بود، نگاه اقتصادی به این قضیه نیز می‌تواند در افزایش منابع سازمان هم تاثیر بسزایی داشته باشد و چون سازمان تامین اجتماعی سازمانی اقتصادی و اجتماعی است به ماندگاری این سازمان بیمه‌گر هم کمک خواهد شد.

امیری گنجه معتقد است سازمان تامین اجتماعی می‌تواند براساس فرم خوداظهاری و تعریف فرمولی خاص، شرایطی را در قانون فراهم کند تا افراد بیمه شده بتوانند ضمن تکمیل سوابق بیمه‌ای و بریدگی سوابق خود، برای کمک به منابع سازمان و تکمیل فرایند بیمه‌ای افراد نیز گامی برداشته شود.

وی خاطرنشان کرد: جمع‌آوری این سوابق افراد بیمه شده برای سازمان تامین اجتماعی درآمدزادیی ایجاد خواهد کرد و با سازوکاری که تامین اجتماعی می‌تواند فراهم کند، تکمیل فرایند سوابق بیمه‌ای افراد بیمه شده در تامین منابع سازمان نقش جدی دارد و حتی می‌توان بخشی از درآمد سازمان را از همین بریدگی سوابق ایجاد کرد.

تامین اجتماعی نگاه بهتری به جمع‌آوری سوابق بیمه‌ای جامانده داشته باشد

مدیرکل سابق دفتر برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی گفت: اکنون طرحی مانند بیمه فراگیر خانواده ایرانی در بخش حرف و مشاغل آزاد برای زنان خانه‌دار و دانشجویان در سازمان تامین اجتماعی در حال اجراست، باید گفت که اگر بزرگترین سازمان بیمه‌گر اجتماعی به دنبال جذب بیمه شده با پرداخت ۱۲ درصد حق بیمه است، از طرفی دیگر تامین اجتماعی این افرادی که سوابق بیمه‌ای بریده دارند به عنوان بیمه شده ۳۳ درصدی را از دست می‌دهد.

وی اضافه کرد: اگر سازمان تامین اجتماعی نگاه بهتری به تکمیل فرایند سوابق بیمه جامانده افراد باشد، حتی می‌توان این مساله را به خوبی دید که بخشی از مشکلات سازمان به ویژه در تامین منابع حل شود زیرا معتقدیم اگر بیمه‌شده‌ای که سوابق جا مانده دارد در قالب دستورالعمل و سازوکارهای اساسی و با شرایطی خاص دیده شود، می‌توان در بازه سه تا پنج سال، براساس فرم خوداظهاری و دستورالعمل خاص منابع درآمدی خوبی برای سازمان تامین اجتماعی داشته باشد و حتی خود افراد بیمه‌شده نیز از مزایای آن بهره‌مند شوند.

این کارشناس حوزه تامین اجتماعی ادامه داد: دلیل اینکه تاکنون بحث تکمیل و جمع‌آوری سوابق بیمه‌ای جامانده اجرایی نشده این است که برخی از منتقدان آن معتقدند که اجرای آن باعث افزایش درخواست‌های بازنشستگی و تحمیل تعهدات زودهنگام به سازمان تامین اجتماعی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: اما باید این مساله را مطرح کرد که اکنون به واسطه مشاغل سخت و زیان آور این مشکلات در حوزه بازنشستگی وجود دارد اما باید این موضوع را هم باور داشت که جامعه ایران به سمت سالمندی و کهنسالی پیش رفته و همین مساله نیز بازنشستگی زودهنگام و افزایش تعهدات سازمان تامین اجتماعی را به دنبال دارد.

طبق ماده ۱۴۸ قانون کار ارسال حق بیمه باید به بهترین شکل انجام شود

امیری گنجه با بیان اینکه براساس ماده ۱۴۸ قانون کار موضوع سوابق بیمه‌ای و ارسال حق بیمه کارگران باید از سوی کارفرمایان به بهترین شکل ممکن انجام شود، تصریح کرد: مطابق این ماده قانونی، همه کارگاه‌ها وظیفه دارند تا فهرست کارگران خود را به سازمان تامین اجتماعی ارسال کرده و برای همه کارکنان خود حق بیمه را پرداخت کنند و این قانون صراحت دارد که البته برخی اوقات مشاهده می‌شود که در این زمینه کوتاهی از سوی کارفرمایان صورت می‌گیرد.

کارشناس حوزه تامین اجتماعی افزود: اجرا شدن این ماده قانونی به نفع کارگران و حتی خود سازمان تامین اجتماعی است و حتی در مورد سوابق بیمه‌ای بیمه‌شدگان که سال‌ها نزد سازمان به صورت امانت مانده است، تامین‌اجتماعی مکلف است که نگهداری از سوابق این افراد را روزآمد کند.

وی اظهار داشت: همچنین در ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی نیز تکالیفی برای سازمان تامین اجتماعی و کارفرمایان تعیین شده است و این قانون صراحت دارد وقتی فهرست حق بیمه کارگران از سوی کارفرما به تامین اجتماعی ارسال نشود خود این سازمان باید ظرف ۶ ماه این مساله را بررسی کند و حق بیمه پرداخت نشده کارگران را دریافت کند.

امری گنجه خاطرنشان کرد: براساس این ماده وقتی سازمان تامین اجتماعی از کارفرما اسنادی دال بر پرداخت حق بیمه کارگران دریافت می‌کند این تکلیف را دارد که در مدت ۶ ماه پرونده‌های بیمه‌ای را رسیدگی کند و بیلان مادی و درآمدی ارائه دهد اما گاهی در چنین مواقعی سوابق به بیمه‌شدگان اعلام نمی‌شود که این مشکل در واقع کوتاهی از سوی کارفرما و عدم رسیدگی از سوی کارشناسان است.

براساس ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی، کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان پرداخت کند همچنین صورت مزد یا حقوق ‌بیمه‌ شدگان را به ترتیبی که در آیین‌ نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم کند و سازمان ‌حداکثر ظرف ۶ ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت ‌به شرح ماده ۱۰۰ این قانون اقدام و مابه‌التفاوت را وصول می‌کند و در ادامه هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه ‌التفاوت حق بیمه را رأسا تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد.

وی تصریح کرد: اگر سازمان تامین اجتماعی اهداف‌ مهمی برای افزایش منابع و درآمد خود را داشته باشد تا تعادلی در منابع و مصارف سازمان ایجاد شود، باید تلاش جدی برای جمع‌آوری سوابق بیمه‌ای افرادی که به نوعی بریدگی سوابق یا سوابق بجامانده دارند، انجام دهد.

امانتدار خوبی برای بیمه شدگان باشیم

این کارشناس بیمه‌های اجتماعی ادامه داد: همچنین براساس دستورالعمل فرمت ادعای اشتغال، چنانچه بیمه شده در حق بیمه خود کسری داشته باشد می‌تواند ادعا کند در مورد سوابقی که بریده شده است مستنداتی را فراهم کند تا در کمیته ۶ نفره ای که براساس این دستورالعمل پیش بینی شده تا درباره مشکل کارگران بیمه شده ای که حق بیمه آنها پرداخت نشده تصمیم‌گیری شود.

امیری گنجه تصریح کرد: البته در ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی نیز آمده است که کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان است و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم‌ بیمه شده را کسر کرده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تامین اجتماعی تأدیه کند. ‌در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند، شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود. تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم ‌پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.

مدیرکل سابق دفتر برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی گفت: زمانی که بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی به عنوان شرکای اجتماعی سازمان محسوب می‌شوند بنابراین باید امانتدار خوبی برای آنها هم باشیم و چنانچه مدارک فرد بیمه شده برای تکمیل سوابق بیمه‌ای و جلوگیری از بریدگی بیمه فرد کم باشد، برای حل مشکل سوابق جامانده و بریده وی اقدامات جدی انجام شود.

کانال تلگرام کارگر 24
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 460 در انتظار بررسی : 415 انتشار یافته : ۴۵
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

مرتضی اسمعیلی پنجشنبه , ۲۹ تیر ۱۴۰۲ - ۲۰:۲۷

سلام من ۲۸سال سابقه دارم واز بیمه بیکاری به هیچ عنوان استفاده نکرده ام آیا به سابقه بیمه ی من اضافه میشود یا خیر

میررحیم موسوی پنجشنبه , ۲۹ تیر ۱۴۰۲ - ۲۰:۴۳

آیا من می‌توانم دوازسابقه بیمه که کار فرما نریخته باشد بخرم

مهدی جم پنجشنبه , ۲۹ تیر ۱۴۰۲ - ۲۰:۴۴

امکان خریدن وجود نداره

کارمند هلال احمر جمعه , ۳۰ تیر ۱۴۰۲ - ۱۱:۰۴

سلام دهه ی ۷۰ سه سال و اندی در وزارت ارشاد تمام وقت کار کردم . جوان بودم و بی اطلاع ، بیمه رد نکردند برام و حقوق را نقدی دادند و چندماه هم حقوق ندادند . فقط چندبرگ نامه معمولی دستمه. تکلیف چیست؟ متولد ۱۳۵۳ هستم

مهدی جم جمعه , ۳۰ تیر ۱۴۰۲ - ۱۱:۳۹

هر مدرکی که نشون بده در اون سالها شما کار می کردید میتونید از طریق شکایت در اداره کار نسبت به احیای بیمه اقدام کنید.

امیرحسین شنبه , ۳۱ تیر ۱۴۰۲ - ۱۰:۵۷

من ۵ سال خلا بیمه ای دارم و نیاز به وکیل دارم

مجتبی اطمینان جمعه , ۳۰ تیر ۱۴۰۲ - ۱۱:۱۵

سلام
من از ۱۱سال سابقه دارم و حدود ۵سال نتونستم بیمه رد کنم و شغل آزاد داشتم .الان میتونم اون ۵ سال رو مجدد بخرم بران سابقه بشه ؟
تشکر فراوان از شما

مهدی جم جمعه , ۳۰ تیر ۱۴۰۲ - ۱۱:۳۶

اگر طی اون سال ها کار کرده بودید می شد از طریق شکایت بیمه رو گرفت اما چون آزاد بوده امکانش نیست

جاسم فرسیات جمعه , ۳۰ تیر ۱۴۰۲ - ۱۲:۲۳

۲۷۳۴روزازسابقه ام پریده به کجا باید مراجعه کنم خیلی ممنون هستم ازشماوتشکر

مهدی جم جمعه , ۳۰ تیر ۱۴۰۲ - ۱۲:۲۹

به شعبه بیمه مربوطه مراجعه کنید.

علی جمعه , ۳۰ تیر ۱۴۰۲ - ۱۲:۵۴

با سلام خدمت شما
بنده حدود۲۸سال سابقه کاردارم،بیمه‌ی سال‌های ۷۷ و۷۸ و۷ که ۹حدود۳سال هست رو کارفرمای سابق من بیمه ردنکرده ودرحال حاضرچندین سال ازاین قضیه میگذره وهیچ مدرکی ندارم
لطفا راهنمایی کنید چکارکنم!

مهدی جم جمعه , ۳۰ تیر ۱۴۰۲ - ۱۳:۱۴

سلام اثبات سخت هست، به زودی یک مطلبی در این خصوص خواهیم گذاشت.

محسن جمعه , ۳۰ تیر ۱۴۰۲ - ۱۸:۲۶

سلام من ۹ سال سابقه بیمه دارم الان ۴ سال است که بیمه من قطع شده است چکار باید انجام بدهم که بیمه من وصل شود؟

مهدی جم جمعه , ۳۰ تیر ۱۴۰۲ - ۱۸:۳۲

اگر بیمه شما تامین اجتماعی بوده میتونید از با بیمه اختیاری ادامه بدید.

محسن جمعه , ۳۰ تیر ۱۴۰۲ - ۱۸:۳۲

کارگاه ما پدر فرزندی بوده است به علت نداشتن سرمایه تعطیل شده است.

محمد نژادسلامی جمعه , ۳۰ تیر ۱۴۰۲ - ۱۸:۵۶

من ازسال ۱۳۴۳/۶/۲۰تاسال۱۳۵۰/۶/۲۰به مدت ۷سال درکارخانه ای دراهوازمشغول کار بودم کارخانه از مدت ۷سال فقط ۵سالو۹ماه برایم بیمه رد کرد کارخانه مذکور درسال ۱۳۵۳ تعطیل شد ضمنا کارخانه جزئ مشا غل سخت وزیان آوربود اکنون بعداز این همه سال چگونه می توانم بیمه ازدست رفته بدست بیاورم وبه سازمان ارائه نمایم درضمن نام کارخانه نساجی شوش بود زیر نظر بانک تعاون وصنعت بود

حسن عرفانی شنبه , ۳۱ تیر ۱۴۰۲ - ۹:۴۰

سلام ، در سالهای ،۸۷،۸۸، چندین ماه برای من کارفرما در ماه ، هفت روز بیمه رد کرده تکلیف چیه؟ چطور میشه تکمیل کرد این چند ماه رو ، لطفاً راهنمایی کنید چکار کنم،

مهدی جم شنبه , ۳۱ تیر ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۵

چون زمان زیادی گذشته نمیشه تکمیل کرد.

حمیدرضا طاهریان شنبه , ۳۱ تیر ۱۴۰۲ - ۹:۴۱

من مدت ۱۵سال در کارگاه ساخت ماشینهای خشت زنی کار کردم و فقط ۸سال سابقه بیمه برای من رد شده وکسبه های آنجا هم می‌توانند شهادت بدهند چگونه میتونم حق بیمه سالهای اخیر را بگیرم ممنون از شما وتا به امروز هم اقدام نکرده ام

مهدی جم شنبه , ۳۱ تیر ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۴

شرط اثبات:

داشتن قرارداد، پرینت حساب، برگه حضور و غیاب و …. معمولا اگر هیچ مدرکی نباشه باید درخواست بازرسی از محل بدید ولی اگر مدت زیادی گذشته باشه اثبات رابطه کاری سخت میشه

اسلم بادپران شنبه , ۳۱ تیر ۱۴۰۲ - ۹:۴۳

سلام من یک شرکت کار کردم پنج سال بیمه من را رد نکردند چکار باید بکنم

مهدی جم شنبه , ۳۱ تیر ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۲

اگر مدرکی دارید که نشون بده اونجا کار می کردید میتونید سابقه رو احیا کنید.

محمد عزتی هستم شنبه , ۳۱ تیر ۱۴۰۲ - ۹:۵۸

من سابقه بیمه ۱۰ سال دارم هیچ وجه هم بیمه بیکاری نگرفتم آیا سابقه بیمه من استفاده میشوم

مهدی جم شنبه , ۳۱ تیر ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۱

زمانی که بیمه بیکاری بگیرید جزء سابقه محسوب میشه

علی داودنیا شنبه , ۳۱ تیر ۱۴۰۲ - ۱۱:۲۸

باسلام من از سال ۸۵ مدت ۶سال مخابرات پیمانکاری کار کردم عید سوابق ام جمه کردم تو مدت ۶ سال هرسال یک ماه یا سه ماه بیمه رد کردند ضمنا مخابرات دولت آباد تهران کارکردم جهت عقبت افتادم من را راهنمای کنید خودم هم ۵۹ سال و۱۴ سال سابقه دار

مهدی جم شنبه , ۳۱ تیر ۱۴۰۲ - ۱۱:۳۱

اگر بتونید توی اون ۶ سال مدارکی داشته باشید که رابطه کاری رو اثبات کنه میتونید با شکایت در اداره کار نسبت به احیای بیمه اقدام کنید.

علی داودنیا شنبه , ۳۱ تیر ۱۴۰۲ - ۱۱:۳۸

سلام من از سال ۸۵مدت۶سال در مخابرات زیرنظر پیمانکاری کار کردم عید سوابق جمع کردم در عرض ۶ سال برام سالی دو یاسه ماه بیمه رد کردند خودم ۵۹ سال با ۱۴ سال سابقه دارم لطفا راهنمایی کنید عقبت افتاده ها راچطوری واریز کنیم

محمود شنبه , ۳۱ تیر ۱۴۰۲ - ۱۶:۰۵

سلام من ده سال بیمه کارگران ساختمانی پرداخت کرده ام ودر این مدت یازده ماه در سالهای مختلف پول بیمه ندادم ولی بیمه من تا این لحظه ادامه داره میتونم اون ماه ها رو پرداخت کنم ؟

مهدی جم شنبه , ۳۱ تیر ۱۴۰۲ - ۱۶:۱۷

سلام خیر امکانش نیست.

محمدرضا نیک بنیان شنبه , ۳۱ تیر ۱۴۰۲ - ۱۶:۴۸

سلام من ۱۷سال سابقه کار دارم و مدت ۲سال هم جبهه بودم که میتوانم نامه از ایثارگران بگیرم سن من ۵۷سال است آیا میتوانم کسری سابقه را بصورت خوداختیاری بریزم تا بازنشست بشوم یا راهکار دیگری هست تا بازنشسته شوم.

مهدی جم شنبه , ۳۱ تیر ۱۴۰۲ - ۱۶:۵۲

کسری رو فقط در یک شرایط میشه خرید، کسانی که سنشون ۶۰ باشه و کمتر از ۱۰ سال سابقه داشته باشن.

راننده اسنپ و تبسی شنبه , ۳۱ تیر ۱۴۰۲ - ۱۶:۵۶

۱۳ سال سابقه دارم و چندین ساله بیمه ندارم ودر اسنپ تبسی کار میکنم چه کنم بابت عقب افتادگی بیمه؟؟؟؟

مهدی جم شنبه , ۳۱ تیر ۱۴۰۲ - ۱۷:۲۵

عقب افتادگی رو نمیشه پر کرد، شما می تونید بیمه رو با بیمه اختیاری تا زمان بازنشستگی دنبال کنید.

احمد شنبه , ۳۱ تیر ۱۴۰۲ - ۱۷:۲۰

سلام چندسال بیمه دارم متاسفانه با پیمانکار کار میکردم یک ماه کامل نریخته بجای ۳۰روز اومد ۱۰روزیا۳روزریخته میتونم این بیمه رو چطوری درستش کنم ؟خواهشن راهنمایی کنید

مهدی جم شنبه , ۳۱ تیر ۱۴۰۲ - ۱۷:۲۴

بیمه ناقص رو نمیشه پر کرد مگر اینکه علیه اون شخص شکایت کنید و البته مدارکی داشته باشید و در صورتی که رای به نفع شما صادر شد اون پیمانکار موظف به پرداخت حق بیمه کامل میشه

محمد شنبه , ۳۱ تیر ۱۴۰۲ - ۱۸:۱۲

یک سال و نیم دریک شرکت شیر کارکردم نصف بیشتر ماه ها را نصفه بیمه منو پرداخت کرده آیا میتونم پیگیر باشم

مهدی جم شنبه , ۳۱ تیر ۱۴۰۲ - ۱۸:۱۹

سلام با داشتن مدارک میتونید اون ماه هایی که بیمه ناقص رد شده رو از طریق شکایت از کارفرما درست کنید.

محمد شنبه , ۳۱ تیر ۱۴۰۲ - ۱۸:۱۶

مدارک من همینه که این یک سال و نیم مشخصه تو سابقم نصفه پرداخت کرده

ملک زاده شنبه , ۳۱ تیر ۱۴۰۲ - ۲۲:۵۱

سلام وقت بخیر.هزینه خرید بیمه دوران سربازی میدونید چقدر هست.با تشکر

مهدی جم شنبه , ۳۱ تیر ۱۴۰۲ - ۲۳:۱۹

سلام در سامانه تامین اجتماعی مراجعه کنید قسمت کارتابل بخش خرید سربازی مبلغ رو برای شما زده

علی حسن پور یکشنبه , ۱ مرداد ۱۴۰۲ - ۰:۴۱

سلام. من ۵سال سابقه بیمه کار گری دارم چهار سال است نتونستم ادامه بدم بیمه قطع شده حالا باید چکار کنم . در ضمن بیمه اختیاری چیست

مهدی جم یکشنبه , ۱ مرداد ۱۴۰۲ - ۱:۲۱

میتونید بیمه اختیاری ادامه بدید

سعید یارعلی یکشنبه , ۱ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۲:۵۵

سلام من حدودا۱۳ سال سابقه بیمه دارم از سال ۸۳ تا سال ۱۴۰۲
ولی چند سال که کار آزاد داشتم بیمه رد نکردند میشه کاری کرد

مهدی جم یکشنبه , ۱ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۳:۰۸

سلام خیر امکانش نیست میتونید بیمه اختیاری رو ادامه بدید

شایان دوشنبه , ۲ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۵:۲۴

سلام من سال ۸۷ پس از اخراج از شرکت۴ماه آرماتور بندی کار کردم که بیمه من پرداخت نشده و پس از اون در شرکت مجدد مشغول به کار شدم آیا امکان پرداخت چهار ماه هست . با تشکر