تاریخ انتشار : یکشنبه 22 مرداد 1402 - 12:52
کد خبر : 2467

حقوق کارگران بر اساس سابقه کار (+فیش حقوقی آنلاین)

حقوق کارگران بر اساس سابقه کار (+فیش حقوقی آنلاین)
کارگران با استفاده از نرم افزار فیش حقوقی آنلاین می توانند بر اساس سابقه کار حقوق خود را محاسبه کنند.

کارگران با استفاده از نرم افزار فیش حقوقی آنلاین می توانند بر اساس سابقه کار حقوق خود را محاسبه کنند.

با استفاده از نرم افزار فیش حقوقی آنلاین می‌توانید با ثبت ورودی‌های اطلاعات حقوق و دستمزد یا قرارداد کار به راحتی و در کسری از ثانیه در همان لحظه، نتایج محاسباتی فیش حقوقی آنلاین را مشاهده کنید و با فیش حقوقی خود یا لیست حقوق کارکنان‌تان مقایسه کنید و از صحت عملکرد محاسباتی فیش قبلی خود اطمینان پیدا کنید.

به گزارش کارگر ۲۴؛ در محاسبات فیش حقوقی آنلاین تمامی پارامترهای کارکرد ماهانه، کارکرد ساعتی،‌ اضافه کاری، شب کاری، نوبت کاری در انواع مختلف آن، تعطیل کاری با روز جایگزین و تعطیل کاری بدون روز جایگزین، محاسبات دقیق مالیات و بیمه بر اساس آخرین مصوبه‌ها و بخش‌نامه‌ها و قوانین مربوطه و سایر موارد کاربردی دیگر طراحی شده است و در کمتر از یک دقیقه می‌توانید جدول مربوطه و تنظیمات آن را تکمیل کنید و در نهایت، فیش حقوقی محاسبه شده خود که کاملا صحیح و قانونی تنظیم شده است را در قالب فایل پی‌دی‌اف دریافت کنید یا پرینت بگیرید.

برای محاسبه آنلاین اینجا کلیک کنید. 

 

ویژگی‌های فیش حقوقی آنلاین چیست:

محاسبه دقیق حقوق و دستمزد بر اساس آخرین مالیاتی، قانون کار و قانون بیمه تامین اجتماعی

امکان مشمول یا غیرمشمول نمودن عوامل حقوقی نسبت به مالیات حقوق

ثبت تنظیمات پیش فرض و بدون نیاز به تغییر،‌ همراستا با قوانین مربوطه

امکان محاسبه پایه سنوات تجمیعی به صورت خودکار و بر اساس سابقه استخدامی

امکان تعیین مبلغ اضافه کار بر مبنای استاندارد ۲۲۰ ساعت (به صورت پیش فرض) و همچنین ۲۰۵، ۱۹۲، ۱۷۶ ساعت با توجه به عرف کارگاه

امکان محاسبات شب کاری به صورت مجزا از اضافه کار

امکان محاسبه مبلغ اضافه کاری

امکان محاسبات جمعه کاری و تعطیل کاری در دو حالت با تعطیلی جایگزین یا بدون جایگزین

امکان محاسبات نوبت کاری در حالتهای مختلف شیفت کاری

امکان محاسبه حقوق و دستمزد در کارهای مختلط

محاسبه فوق العاده ماموریت

امکان محاسبات کسورات مالیاتی ماده ۱۳۷ در مورد حق بیمه پرداختی سهم کارمند در دوحالت ۲/۷ و ۷/۷
امکان کسر اقساط بیمه تکمیلی از درآمد مشمول مالیات حقوق بگیر

امکان ثبت مساعده‌های دریافتی و سایر اقساط حقوق بگیر

امکان محاسبه خودکار یا ثبت انواع مزایای رفاهی و قانونی و سایر مزایای مشمول و غیرمشمول مالیات و حق اولاد

پایه سنوات چگونه محاسبه می‌شود و پایه سنوات تجمیعی چیست:

برابر قانون، چنانچه پرسنلی بیش از یکسال در آخرین کارگاه، مشغول به کار باشد استحقاق دریافت پایه سنوات را به میزان مصوب شورای عالی کار در همان سال دارد. و بعد از آن در سالگرد سالهای بعدی استخدامش علاوه بر پایه سنوات‌های قبلی، پایه سنوات سال جدید را هم دریافت خواهد کرد.

ضمنا با اتمام هرسال و ورود به سال جدید و همزمان با تصویب میزان افزایش حقوق توسط شورای عالی کار، به نسبت درصد افزایش تعیین شده، پایه سنوات‌های قبلی هم افزایش خواهد داشت و به این ترتیب پایه سنوات تجمیعی حقوق بگیر را تشکیل خواهد داد.

در این فیش حقوقی آنلاین این امکان فراهم شده که فقط با انتخاب سابقه کاری خود را آخرین کارگاه استخدامی، میزان پایه سنوات شما به صورت تجمیعی محاسبه و اعمال گردد.

نحوه محاسبه اضافه کاری:

چنانچه هر یک از کارکنان بیش از ساعات موظفی هر ماه فعالیت داشته باشد به نسبت مازاد فعالیت مشمول دریافت اضافه کاری با ارزش هر ساعت اضافه کار، معادل ۱/۴ برابر ساعت کاری عادی حقوق بگیر به عنوان فوق العاده اضافه کار درنظر گرفته خواهد شد. برای محاسبه اضافه کاری، در ابتدا باید به ارزش یک ساعت کار عادی برسیم و در ادامه با ضرب ارزش یک ساعت کار عادی در ۱/۴ به ارزش هر ساعت اضافه کاری می‌رسیم و در خاتمه هم ارزش بدست آمده را ضربدر ساعات اضافه کاری پرسنل می‌کنیم.

ارزش یک ساعات اضافه کاری = ۱/۴ * ( ۲۲۰ / جمع حقوق و مزایای به تبع شغل ماهانه)

مبلغ اضافه کاری = ساعات اضافه کاری * ارزش یک ساعت اضافه کاری

ما در محاسبات این فیش حقوقی از مبنای ۲۲۰ ساعت که استانداردترین حالت محاسبه اضافه کاری است استفاده کرده‌ایم اما شما به دلخواه یا بر اساس عرف کارگاه می‌توانید از میان ساعات ۱۷۶، ۱۹۲، ۲۰۵ یک مورد را انتخاب کنید و محاسبات بر همین اساس به شما نمایش داده خواهد شد.

نحوه محاسبه شب کاری:

چنانچه پرسنل در خلال ساعات کاری خود در بین شیفت شب که از ساعت ۱۰ شب تا ۶ صبح می‌باشد فعالیت نماید مشمول دریافت فوق العاده شب کاری به ازای ۳۵% بیشتر از مزد یک ساعت کار عادی وی خواهد بود. حال اگر این شب کاری همراه با اضافه کاری هم باشد، علاوه بر استحقاق شب کاری، مشمول دریافت اضافه کاری نیز خواهد بود. توضیحا اینکه به پرسنل نوبت کار یا شیفت کار، فوق العاده شب کاری تعلق نمی‌گیرد.

ارزش یک ساعات شب کاری = ۰/۳۵ * ( ۲۲۰ / جمع حقوق و مزایای به تبع شغل ماهانه)

مبلغ شب کاری = ساعات شب کاری * ارزش یک ساعت شب کاری

ما در محاسبات این فیش حقوقی از مبنای ۲۲۰ ساعت که استانداردترین حالت محاسبه شب کاری است استفاده کرده‌ایم اما شما به دلخواه یا بر اساس عرف کارگاه می‌توانید از میان ساعات ۱۷۶، ۱۹۲، ۲۰۵ یک مورد را انتخاب کنید و محاسبات بر همین اساس به شما نمایش داده خواهد شد.

روش محاسبه حق ماموریت:

گاهی به منظور انجام امورات کاری،‌ لازم است پرسنل به ماموریت روزانه برود به این ترتیب که از محل فعالیت اصلی حداقل ۵۰ کیلومتر فاصله بگیرد و یا مجبور باشد حداقل یک شب در آن محل اسکان داشته باشد. در این حالت یک روز ماموریت روزانه به پرسنل تعلق می‌گیرد. مبلغ حق ماموریت روزانه نیز نباید از یک روز حقوق و مزایای به تبع شغل پرسنل کمتر باشد.

مبلغ ماموریت = تعداد روزهای ماموریت * ( تعداد روزهای ماه / جمع حقوق و مزایای به تبع شغل ماهانه)

روش محاسبه جمعه کاری و تعطیل کاری:

در قانون کار یک نوع جمعه کاری قانونی داریم و به این شکل است که چنانچه پرسنلی در روز جمعه در محل کار حاضر باشد بدون توجه به میزان ساعت فعالیت در روز جمعه استحقاق یک روز فوق العاده جمعه کاری را دارد و کارفرما موظف است به جاری این روز جمعه، یک روز کاری در بین هفته را به عنوان جایگزین برای این پرسنل، تعطیل درنظر بگیرد. فوق العاده جمعه کاری ۴۰% ارزش بیشتری نسبت به حقوق و دستمزد روزانه دارد.

اگر کار در روز جمعه منجر به این شود که در مجموع،‌ پرسنل بیشتر از ساعات کاری استحقاقی در آن ماه فعالیت داشته باشد پس استحقاق دریافت اضافه کاری را هم دارد.

حال در این میان در مواردی اتفاق می‌افتد که جمعه کاری موردی رخ می‌دهد که استناد قانونی هم ندارد ولی به هر حال بر حسب توافق حقوق بگیر و کارفرما محقق می‌شود. به این شکل که پرسنل در روز جمعه فعالیت می‌کند و در بین هفته هم روز تعطیلی جایگزینی را ندارد که در این حالت بابت جمعه‌ای که فعالیت داشته علاوه بر ۴۰% فوق العاده جمعه کاری، یک روز حقوق و مزایای به تبع شغل را هم دریافت خواهد کرد که با این حساب بابت آن روز، ۱/۴ برابر حقوق و مزایای به تبع شغل را دریافت خواهد نمود.

نکته مهم اینکه جمعه کاری ساعتی نداریم به این معنی که جمعه کاری حتی اگر ۱ ساعت هم انجام شود، پرسنل استحقاق دریافت ۴۰ درصد از حقوق و مزایای به تبع شغل یک روز را دارد و اگر این کار در روز تعطیل منجر به اضافه کاری نیز بشود می‌بایست اضافه کاری نیز به این پرسنل تعلق بگیرد.

در قانون عنوانی با نام تعطیل کاری نداریم ولی از آنجایی که کارکردن در روز تعطیل ویژگی مشابهی با جمعه کاری دارد اصولا جمعه کاری و تعطیل کاری را با هم به صورت یکسان محاسبه می‌کنند. تعطیل کاری مختص روزهای قرمز تقویم (تعطیلات رسمی) می‌باشد و قواعد جمعه کاری در تعطیل کاری نیز صدق می‌کند. چنانچه جمعه کاری یا تعطیل کاری با جایگزین باشد طبق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

مبلغ جمعه کاری =تعداد روزهای جمعه کاری * ۰/۴ * ( تعداد روزهای ماه / جمع حقوق و مزایای به تبع شغل ماهانه)

چنانچه جمعه کاری یا تعطیل کاری بدون جایگزین باشد طبق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

مبلغ جمعه کاری =تعداد روزهای جمعه کاری * ۱/۴ * ( تعداد روزهای ماه / جمع حقوق و مزایای به تبع شغل ماهانه)

همانطور که توضیح داده شد در فرمولهای بالا میزان اضافه کاری درنظر گرفته نشده چرا که نمی‌دانیم که آیا این جمعه کاری قطعا منجر به اضافه کاری شده است یا خیر. اگر جمعه کاری یا تعطیل کاری منجر به اضافه کاری هم بشود علاوه بر استحقاق جمعه کاری، پرسنل استحقاق دریافت اضافه کاری نیز به میزان ساعات کاری اضافه کاری خواهد داشت.

کانال تلگرام کارگر 24

برچسب ها : ،

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 10 در انتظار بررسی : 10 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.