فعال کارگری: صحبت از حقوق ۵۰ میلیونی وزیر و تورم‌ زا خواندن افزایش مزد، نمک پاشیدن روی زخم مردم است

فعال کارگری: صحبت از حقوق ۵۰ میلیونی وزیر و تورم‌ زا خواندن افزایش مزد، نمک پاشیدن روی زخم مردم است

عضو شورای عالی اشتغال تاکید کرد: چگونه می‌شود در دولت موسوم به دولت محرومان، وزیری بگوید «فقط ۵۰ میلیون تومان دریافت می‌کنم» اما از سوی دیگر به کسانی که ۷ میلیون تومان دریافت می‌کنند، بگوید «مزد را نباید اضافه کنیم زیرا تورم‌زاست»؟ آیا بیان این عبارات در شرایط بد معیشتی مردم که بارها مقام معظم رهبری نسبت به اصلاح آن به جد به مسئولان تاکید کردند، نمک پاشیدن بر زخم مردم و کارگران نیست؟

آقای وزیر! از وضع کارگران اطلاعی دارید؟

آقای وزیر! از وضع کارگران اطلاعی دارید؟

 آقای وزیر! چگونه ممکن است کارگری که حتی از حداقل های حقوق محروم است با کارفرمای خود برای حقوق بالاتر از قانون کار چانه زنی کند، اصلا مگر قدرت چانه زنی به نمایندگان کارگری داده شده که حالا کارگران بخواهند کاری کنند!