بازنگری آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان آور/ چه مشاغلی سخت و زیان آور هستند؟

بازنگری آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان آور/ چه مشاغلی سخت و زیان آور هستند؟

بر اساس تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی، کارهای سخت و زیان‌آور مشاغلی هستند که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی محیط کار غیر استاندارد بوده و فرد با انجام آن کار، فشار جسمی و روانی بیش از ظرفیت طبیعی بر او وارد شود که در اثر آن به بیماری و عوارض آن مبتلا شود.

این مشاغل سخت و زیان آور هستند

این مشاغل سخت و زیان آور هستند

مشاغل گروه ب فعالیت‌هایی محسوب می شوند، حتی اگر تمهیدات لازم را کارفرما انجام دهد این مشاغل ذاتا سخت و زیان آور باقی می مانند. کارگران شاغل در این مشاغل با بیست سال سابقه متوالی بازنشست می شوند.

فعال کارگری: به برخی از کارگران گفته‌ اند هنوز یک تار موی شما سفید نشده نمی‌ توانید بازنشست شوید!

فعال کارگری: به برخی از کارگران گفته‌ اند هنوز یک تار موی شما سفید نشده نمی‌ توانید بازنشست شوید!

فعال کارگری گفت: چرا کارگری که در مشاغل سخت و زیان‌ آور کار کرده است باید از روی ظاهر از سوی کارشناس رد یا تایید شود؟ مثلآ به برخی از کارگران گفته‌اند هنوز یک تار موی شما سفید نشده شما نمی‌توانید بازنشست شوید!

توالی و تناوب اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور

توالی و تناوب اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور

طبق آیین‌نامه‌ی ابلاغی در سال 1393، چنانچه بیمه شده در ۲۰ سال سابقه کار سخت و زیان آور به مدت حداکثر یک سال به هر عنوان چون غیبت، بیماری، اخراج، ترک کار، کارکرد عادی، مشاغل آزاد، بیمه اختیاری و نظایر آن در مشاغل سخت و زیان آور اشتغال نداشته باشد توالی خدمت وی از بین نمی‌رود.

دستمزد

حوادث