این افراد بدون لحاظ سابقه بیمه مستمری ازکارافتادگی می گیرند

این افراد بدون لحاظ سابقه بیمه مستمری ازکارافتادگی می گیرند

مطابق با قانون تامین اجتماعی «هر فرد پس از آغاز بیمه‌پردازی می‌تواند از تأمین‌ اجتماعی خدمات بیمه‌ ای و درمانی را در چارچوب ضوابط سازمانی مطالبه کند و اگر بیمه‌ شده در روزهای اول اشتغال، دچار حادثه ناشی از کار شود، سازمان تأمین‌ اجتماعی بدون لحاظ سابقه بیمه‌ پردازی از بیمه‌ شده حمایت می‌کند» و مستمری ازکارافتادگی برقرار می‌شود.

سابقه بیمه جهت بهره‌مندی از بیمه از کارافتادگی

سابقه بیمه جهت بهره‌مندی از بیمه از کارافتادگی

اصلی‌ترین و مهم‌ترین رسالت سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی، ایجاد امنیت‌خاطر و آرامش روانی است. انسان‌های تلاشگر و زحمتکشی که به واسطه حوادث و مسائل شکل گرفته در مسیر زندگی دچار از کار افتادگی شده و از خدمات و تعهدات سازمان برخوردار شده‌اند، بهترین گواه برای اثبات این ادعا هستند.