به این گونه آگهی‌ های استخدامی اعتماد نکنید

به این گونه آگهی‌ های استخدامی اعتماد نکنید

سودجویان با شیوه‌های مختلف از قبیل درخواست مبلغ برای تشکیل پرونده استخدامی و عدم عودت آن، پرداخت نکردن دستمزد بعد از انجام کار به بهانه‌های مختلف،سوء استفاده از مدارک هویتی، سوء استفاده از کارت و حساب بانکی دست به کلاهبرداری می زنند.

دستمزد

حوادث