اولین جلسه کمیته مزد ۱۴۰۳ امروز برگزار می‌شود

اولین جلسه کمیته مزد ۱۴۰۳ امروز برگزار می‌شود

کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار است که به منظور بررسی سبد معیشت کارگران هر ساله برگزار می‌شود و با توجه به عددی که برای هزینه سبد معیشت در کمیته مزد تعیین می‌شود، برای دستمزد تصمیم گیری خواهد شد.

دوشنبه اولین جلسه کمیته مزد ۱۴۰۳

دوشنبه اولین جلسه کمیته مزد ۱۴۰۳

به گفته رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، درخواست گروه کارگری محاسبه سبد معیشت ۱۴۰۳ به صورت واقعی و مبتنی بر واقعیات اقتصادی و قیمت کالاهاست.