آغاز عملیات کشت نیشکر در واحدهای هشتگانه نیشکر

آغاز عملیات کشت نیشکر در واحدهای هشتگانه نیشکر

عبدعلی ناصری، مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی از برداشت 6 میلیون و 300 هزار تُن نیشکر خبر داد و افزود، با این میزان برداشت، تولید شکر به میزان 50 درصد افزایش می‌یابد و به بیش از 650 هزار تُن خواهد رسید.