نماینده کارگران: تورم در بسیاری از اقلام به بالای ۸۰ درصد رسیده/ دستمزد نیاز به افزایش مجدد دارد

نماینده کارگران: تورم در بسیاری از اقلام به بالای ۸۰ درصد رسیده/ دستمزد نیاز به افزایش مجدد دارد

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار اظهار کرد: در این چهار ماه که آزمایش کردیم به این موضوع پی بردیم که تورم در بسیاری از اقلام به بالای 80 درصد رسیده است و لذا تقاضا کردیم سبد معیشت کارگران مجدداً بررسی و راهکاری برای جبران این مسئله مطرح شود.