کارگران داروگر تهران: مسئولان پیگیر حقوق و بیمه عقب‌افتاده ما باشند

کارگران داروگر تهران: مسئولان پیگیر حقوق و بیمه عقب‌افتاده ما باشند

یکی از کارگران داروگر تهران با انتقاد از بی‌توجهی مسئولان استانی در واکنش به شرایط سخت زندگی کارگران داروگر تهران در نتیجه‌ عدم دریافت چندین ماه حقوق و بیمه، گفت: از مسئولان می‌خواهیم به مشکلات کارخانه داروگر و کارگران آن پایان دهند.