طرح ساماندهی کارکنان در انتظار تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام

طرح ساماندهی کارکنان در انتظار تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طرح در هیأت مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلایل بار مالی برای دولت و مخالفت با طرح چابکسازی دولت رد شد و مجددا در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مطرح و با رأی قاطع به صحن علنی مجلس راه یافت.