ساعت کاری کارکنان دولت از ۶ صبح تا ۱۳ است/ دورکاری و ساعت شناور در موارد خاص

ساعت کاری کارکنان دولت از ۶ صبح تا ۱۳ است/ دورکاری و ساعت شناور در موارد خاص

هیئت وزیران در جلسه ۲۴/۱۲/۱۴۰۱ به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور -مصوب ۱۴۰۱- نسبت به تعیین ساعت جدید کاری کارکنان دولت اقدام کرده است.

طرح ساماندهی کارکنان دولت تصویب شد

طرح ساماندهی کارکنان دولت تصویب شد

نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز یکشنبه 8 بهمن ماه در جهت تامین نظر شورای نگهبان، طرح ساماندهی کارکنان دولت را اصلاح و تصویب کردند.