کارفرمایان و اعضای هیات مدیره مشمول بیمه تامین اجتماعی می‌شوند

کارفرمایان و اعضای هیات مدیره مشمول بیمه تامین اجتماعی می‌شوند

کارفرمایان موضوع بند (۴) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴.۰۴.۰۳ اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، مشروط به عدم پوشش بیمه بازنشستگی در سایر صندوق ها به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن می توانند در زمره مشمولان قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند.

فعال کارگری: برگزاری جلسه‌ شورای عالی کار حیاتی است

فعال کارگری: برگزاری جلسه‌ شورای عالی کار حیاتی است

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی بیان کرد: امروز حتی فریز مزدی به ضرر تولید و کارفرمایان تمام شده است. کارفرمایانی را می‌شناسیم که به دنبالِ نیروی کار هستند اما نمی‌توانند کارگر جذب کنند.