کارخانه‌ ها در به در به‌دنبال کارگر

کارخانه‌ ها در به در به‌دنبال کارگر

دبیرکانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور بیان کرد: باید فرهنگ کار اصلاح شود. در حال حاضر جوانان به فکر این هستند که درآمد بیشتری داشته باشند, به همین دلیل حاضر به اینکه سر ساعت مشخص تحت قوانین و ضوابط مشخص مشغول کار شوند نیستند.

قطع برق باعث بیکاری کارگران یک کارخانه شد

قطع برق باعث بیکاری کارگران یک کارخانه شد

به‌دنبال کاهش سهمیه برق کارخانه مازندران و فشار اداره برق منطقه‌ای استان مازندران، خط تولید کاغذ تحریر در این کارخانه که در وضعیت فعلی اصلی‌ترین خط تولید تحریر محسوب می‌شود، خاموش شد.