این افراد تحت پوشش بیمه رایگان قرار می گیرند

این افراد تحت پوشش بیمه رایگان قرار می گیرند

سرپرست روابط عمومی سازمان بیمه سلامت ایران ضمن اشاره به پوشش بیمه رایگان دهک‌های درآمدی اول تا پنجم و همچنین کاهش پرداخت حق بیمه در دهک‌های ششم تا نهم، درعین حال بر لزوم شناسایی افراد پوشش بیمه‌ای و اقدامات انجام شده در این زمینه تاکید کرد.