تجمع دانشجویان عدالتخواه مقابل وزارت کار: به روند مذاکرات مزدی متعرضیم

تجمع دانشجویان عدالتخواه مقابل وزارت کار: به روند مذاکرات مزدی متعرضیم

این دانشجویان مذاکراتِ شورایعالی کار را سه‌جانبه نمی‌دانند و می‌گویند وزنه‌ی گروه کارفرمایی و دولتی به دلیلِ قرار گرفتنِ در یک سو، بیش از گروهِ کارگری است. این در حالی است که دولت در این مذاکرات باید نقشِ میانجی‌گری را بازی کند.

وزارت کار: «افزایش دستمزد کارگران باید منطبق با نرخ تورم باشد»، نادرست است

وزارت کار: «افزایش دستمزد کارگران باید منطبق با نرخ تورم باشد»، نادرست است

مدیرکل روابط کار گفت: ماده ۴۱ قانون کار را نشان دهنده نگاه حمایتی قانون به کارگران عنوان و اضافه کرد: طبق این ماده قانونی، اشاره به تعیین حداقل دستمزد با توجه به درصد تورم شده است و این برداشت که حداقل دستمزد می‌بایستی براساس و منطبق با نرخ تورم بوده باشد تعبیر و تفسیر نادرستی از متن مقرره قانونی است.

معاون وزیر کار: برای دستمزد کارگران هیچ تصمیمی گرفته نشده

معاون وزیر کار: برای دستمزد کارگران هیچ تصمیمی گرفته نشده

رعیتی‌فرد همچنین گفت: ما به عنوان نماینده دولت موافق هستیم که کارفرماهایی که امکان و وسع دارند در قالب سبدهای معیشتی بخشی از قدرت خرید کارگران خود را جبران کنند که این امر به افزایش بهره‌وری کارگر و همدلی بین کارگر و کارفرما کمک می‌کند.