چرا حق همسر جزو مزایای عائله‌ مندی کارگران نیست؟

چرا حق همسر جزو مزایای عائله‌ مندی کارگران نیست؟

کارکنان دولت پس از بازنشستگی و حتی خارج شدن فرزندان از شمول دریافت حق اولاد، از حق عائله مندی، به دلیل دارا بودن همسر، استفاده کنند. تفاوتی که به نظر می‌رسد باید در اصلاح و تدوین قوانین جدید، رفع شود.