طرح ساماندهی کارکنان دولت یکشنبه در کمیسیون اجتماعی بررسی می‌شود

طرح ساماندهی کارکنان دولت یکشنبه در کمیسیون اجتماعی بررسی می‌شود

طبق آنچه در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری آمده اعضای این کمیسیون روز یکشنبه (۲۳ اردیبهشت‌ماه) طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت را با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور مورد بررسی خواهند داد.