نحوه محاسبه بیمه بازنشستگی زمانی که از دو جا بیمه رد می‌شود

نحوه محاسبه بیمه بازنشستگی زمانی که از دو جا بیمه رد می‌شود

آرمین خوشوقتی عنوان کرد: بیمه پردازی فقط در دو سال آخر منتهی به بازنشستگی می‌تواند روی مبلغ مستمری تاثیر بگذارد چون قانوناً مبنای محاسبه مستمری حق بیمه‌ای است که بیمه شده در دو سال آخر به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده است.