نامه عدم نیاز برای بیمه بیکاری حذف شد؟

نامه عدم نیاز برای بیمه بیکاری حذف شد؟

خبر خوب این است که سال پیش (یعنی مردادماه سال ۱۴۰۱ ) هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم را از ارائه‌ی نامه‌ی عدم نیاز از طرف کارفرما معاف کرد.

اگر کارفرما نامه عدم نیاز ندهد چکار باید کرد؟

اگر کارفرما نامه عدم نیاز ندهد چکار باید کرد؟

مریم زنده دل: کارگر می‌تواند برای پیشگیری از وقوع چنین موضوعی موضوع خواسته در دادخواست اداره کار را چنین طرح کند: موضوع خواسته: الزام کارفرما به ارائه نامه عدم نیاز جهت بهره مندی از بیمه بیکاری و درخواست برقراری بیمه بیکاری.