تعطیلی شنبه اصلا قابل پذیرش نیست
رئیس دیوان عالی کشور:

تعطیلی شنبه اصلا قابل پذیرش نیست

منتظری ضمن انتقاد از مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص کاهش ساعت کاری گفت: تصویب چنین مصوبه ای از سوی یک مجلس انقلابی بعید بود و کاهش ساعت کاری با شعار سال « جهش تولید و مشارکت مردم» هم خوانی ندارد.