معاون روابط کار: دستمزد کارگران ترمیم نمی‌ شود

معاون روابط کار: دستمزد کارگران ترمیم نمی‌ شود

علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار، با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت: مطابق این ماده ۴۱ قانون کار دستمزد بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت متناسب با نیاز یک خانوار ۳.۳ نفره به صورت سه جانبه تعیین می‌شود.