نماینده کارگران: نتوانستیم جوابگوی مطالبات کارگران باشیم

نماینده کارگران: نتوانستیم جوابگوی مطالبات کارگران باشیم

تاجیک گفت: متأسفانه در سال 1402 به خواسته‌های جامعه کارگری در شورای‌عالی کار دست پیدا نکردیم و امسال نیز حتماً چنین خواهد شد چرا که ماده 41 قانون کار و تبصره‌های آن رعایت نشده است و ما به‌عنوان نماینده کارگران نتوانستیم جوابگوی مطالبات کارگران باشیم.