این مشاغل سخت و زیان آور هستند

این مشاغل سخت و زیان آور هستند

مشاغل گروه ب فعالیت‌هایی محسوب می شوند، حتی اگر تمهیدات لازم را کارفرما انجام دهد این مشاغل ذاتا سخت و زیان آور باقی می مانند. کارگران شاغل در این مشاغل با بیست سال سابقه متوالی بازنشست می شوند.

جزئیاتِ دقیقِ افزایشِ دستمزد کارگران در کارگاه‌ های مشمول طرح طبقه‌ بندی

جزئیاتِ دقیقِ افزایشِ دستمزد کارگران در کارگاه‌ های مشمول طرح طبقه‌ بندی

مزد مبنا باید براساس مصوبه مزدی شورایعالی کار از فروردین امسال افزایش یابد اما مزد که مفهومی فراتر از مزد مبناست و در عین حال، مزد مبنا را هم دربرمی‌گیرد، ۲۲ درصد افزایش می‌یابد. این نکته‌ای‌ست که شاید کارگران به آن توجه نمی‌کنند.

تلاش تامین اجتماعی برای اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌ آور در برنامه هفتم

تلاش تامین اجتماعی برای اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌ آور در برنامه هفتم

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث شده است ضریب پشتیبانی سازمان تأمین‌اجتماعی نزولی شود، بازنشستگی‌های پیش از موعد بر اساس قوانین مختلف است به‌نحوی‌که سهم بازنشستگی‌های پیش از موعد به کل بازنشستگان در سازمان تأمین‌اجتماعی به ۵۲ درصد رسیده است.

تغییرات محاسبه سنوات خدمت در مشاغل سخت و زیان آور

تغییرات محاسبه سنوات خدمت در مشاغل سخت و زیان آور

بر اساس پیشنهاد دولت در بند «د» ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم، به جای اینکه هر ۱۲ ماه برای کارگران و شاغلان مشاغل سخت گروه الف، ۱۸ ماه (با ضریب ۱.۵) محاسبه شود، ۱۴ ماه ( با ضریب ۱.۲) لحاظ می‌شود لذا پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش۴ ماهه در سختی کار به ازای هر سال خدمت بود که توسط کمیسیون تلفیق دچار تغییراتی شد.

بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور دچار تغییر شد؟!

بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور دچار تغییر شد؟!

 سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم گفت: کمیسیون درباره وضعیت مشاغل سخت و زیان آور مصوب کرد که ۵۰ درصد از عنوان شغل‌های گروه «ب» با ماهیت سخت و زیان آور که بیش از حد متوسط است، برای هر سال یک و نیم سال تا حداکثر ده سال ارفاق در نظر گرفته شود.