امکان شکایت قانونی کارگران در مشاغل سخت و زیان آور

امکان شکایت قانونی کارگران در مشاغل سخت و زیان آور

اخیراً‌ بخشنامه جدیدی از سوی معاونت روابط کار ابلاغ شده است در این بخشنامه آمده است در رابطه کارگری و کارفرمایی مشمول قانون کار بین کارگر و پیمانکار، درصورتی که اختلافی در خصوص پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور به‌وجود آید، کارگر باید علیه پیمانکار دادخواست تنظیم نماید.

مشکل کارگران با عناوین شغلی و لیست بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور:

مشکل کارگران با عناوین شغلی و لیست بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور

کارگرانی که عناوین شغلی آن‌ها به هر دلیل با شغل و لیست بیمه مغایرت دارد، می‌بایست بر اساس بخشنامه‌های سازمان به مراجع حل اختلاف مستقر در اداره کار مراجعه کرده و دادخواست ارائه کنند و پس از صدور رأی قطعی هیئت‌های حل اختلاف توسط اجرای احکام، به شعب سازمان تأمین اجتماعی جهت اجرا، ابلاغ شود.

انتقاد به درج عناوین شغلی غیرواقعی در لیست بیمه کارگران مشاغل سخت
یک فعال کارگری:

انتقاد به درج عناوین شغلی غیرواقعی در لیست بیمه کارگران مشاغل سخت

در سالهای اخیر، شمار زیادی از کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور کارگاه‌های مستقر در تاکستان گرفتار اصلاح عناوین شغلی خود برای بازنشستگی هستند؛ شعبه تامین اجتماعی و اداره کار نیز پاسخگوی این دسته از کارگران نیستند و مرتبا می‌گویند «تا عنوان شغلی شما اصلاح نشود و هزینه‌ی این اصلاحات را کارفرمایتان نپردازد، نمی‌توانید بازنشست شوید».

همه چیز درباره مشاغل سخت و زیان آور

همه چیز درباره مشاغل سخت و زیان آور

مشاغل سخت و زیان آور به این صورت تعریف شده‌اند که اگر کارگر در کاری مشغول به کار شود که تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی جسمی و روانی به کارگر اعمال می‌شود که می‌تواند باعث بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن شود آن شغل جزو مشاغل سخت و زیان آور محسوب می‌شود. معیار مقایسه و قضاوت برای تعیین بالاتر بودن عوامل زیان آور اندازه‌های نوشته شده در حدود مجاز مواجهه شغلی است.

درخواست بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور در این سامانه

درخواست بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور در این سامانه

سرپرست اداره‌کل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان با بیان اینکه کارگران می‌توانند درخواست بازنشستگی در این مشاغل را در سامانه http//: sakht.mcls.gov.ir ثبت کنند، گفت: نتیجه بررسی و رأی صادر شده از طریق درخواست‌کننده قابل‌پیگیری و رصد است و کارگران در صورت اعتراض به رای صادر شده توسط کمیته های بدوی و تجدید نظر در سایت مربوطه و یا مراجعه به ادارات تابعه نسبت به ثبت اعتراض خود اقدام کنند.