رای دیوان عدالت: شکایت علیه افزایش مستمری ۱۴۰۲ وارد نیست

رای دیوان عدالت: شکایت علیه افزایش مستمری ۱۴۰۲ وارد نیست

هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعیِ دیوان عدالت در رایی که نوزدهم اردیبهشت امسال صادر کرده، شکایت تعدادی از بازنشستگان تامین اجتماعی به اجرایی نشدن ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی در افزایش مستمری ۱۴۰۲ را وارد ندانسته است.

میزان مستمری بازماندگان چگونه محاسبه می‌شود؟

میزان مستمری بازماندگان چگونه محاسبه می‌شود؟

میزان مستمری قابل پرداخت حین فوت مستمری‌بگیران بازنشسته یا ازکارافتاده کلی به عنوان مستمری استحقاقی این جمعیت تلقی شده و عیناً به میزان سهام مقرر در ماده ٨٣ قانون تامین اجتماعی بین بازماندگان واجد شرایط تقسیم می‌شود.

این افراد بدون لحاظ سابقه بیمه مستمری ازکارافتادگی می گیرند

این افراد بدون لحاظ سابقه بیمه مستمری ازکارافتادگی می گیرند

مطابق با قانون تامین اجتماعی «هر فرد پس از آغاز بیمه‌پردازی می‌تواند از تأمین‌ اجتماعی خدمات بیمه‌ ای و درمانی را در چارچوب ضوابط سازمانی مطالبه کند و اگر بیمه‌ شده در روزهای اول اشتغال، دچار حادثه ناشی از کار شود، سازمان تأمین‌ اجتماعی بدون لحاظ سابقه بیمه‌ پردازی از بیمه‌ شده حمایت می‌کند» و مستمری ازکارافتادگی برقرار می‌شود.