تصمیم‌گیری نهایی درباره مزد منطقه‌ ای در جلسه آینده

تصمیم‌گیری نهایی درباره مزد منطقه‌ ای در جلسه آینده

نماینده کارگران در شورای عالی کار خاطرنشان کرد: قرار بود بحث مزد منطقه‌ای تمام شود ولی با توجه به اینکه نهایی نشده و به سوالات و ابهاماتی که نسبت به این موضوع به وجود آمده بود پاسخ داده نشده بود مقرر شد یک جلسه دیگر هم با محوریت مزد منطقه‌ای برگزار شود تا نتیجه‌گیری نهایی صورت گیرد.

مخالفت تامین اجتماعی با مزد منطقه‌ ای

مخالفت تامین اجتماعی با مزد منطقه‌ ای

محمدرضا تاجیک، نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور در شورایعالی کار و از اعضای کارگری کمیته دستمزد، در رابطه با مخالفت‌ها با مزد منطقه‌ای به ایلنا گفت: بحث مزد منطقه‌ای، زیرساخت‌های مورد نیاز می‌طلبد و نیازمند یکسری پیش‌شرط‌هاست؛ این شرایط در حال حاضر فراهم نیست.