کارگران بخوانند/ مبنای محاسبه‌ سنوات و اضافه‌ کاری چیست؟

کارگران بخوانند/ مبنای محاسبه‌ سنوات و اضافه‌ کاری چیست؟

کارشناس حقوقی گفت: امیدوارم کارفرمایان به تمایز این تعاریف توجه داشته باشند و در محاسبه‌ی سنوات، عیدی، شب‌کاری، جمعه‌کاری و اضافه‌کاریِ کارگران شاغل در کارگاه، براساس الزامات قانون و دادنامه‌های دیوان عدالت عمل کنند و مبنای محاسبه را تمام مزد کارگر قرار دهند نه مزد مبنا.