پیشگامان صنعت پتروشیمی در نخستین همایش ملی عرضه اعتباری تقدیر شدند

پیشگامان صنعت پتروشیمی در نخستین همایش ملی عرضه اعتباری تقدیر شدند

در فهرست نقره‌ای، شرکت‌هایی چون صنعتی نوید زر شیمی، پتروشیمی خوزستان، پتروشیمی جم، پتروشیمی انتخاب، پتروشیمی مارون، پتروشیمی خراسان، پتروشیمی لرستان، پتروشیمی بیستون، پتروشیمی کارون و پتروشیمی امیرکبیر، تندیس نقره‌ای را دریافت کردند.

پیشتازی پتروشیمی مارون در لیست بیشترین افزایش تولید و درآمد
تولید پتروشیمی‌های بورسی کاهش یافت؛

پیشتازی پتروشیمی مارون در لیست بیشترین افزایش تولید و درآمد

عملکرد اردیبهشت‌ماه ۲۳ پتروشیمی بورسی منتشر شد و در ابتدا باید گفت اردیبهشت‌ماه حجم تولید اکثر پتروشیمی‌های بورسی در اردیبهشت امسال نسبت به دو ماه فروردین ۱۴۰۳ و اردیبهشت ۱۴۰۲ کاهش داشته است.