دولت به دنبال قانونی کردن قرارداد های سفید امضا

دولت به دنبال قانونی کردن قرارداد های سفید امضا

در بخشی از این لایحه آمده «انعقاد قرارداد سفید امضا ممنوع است لیکن باعث بطلان قرارداد کار نمی‌گردد...» و از قضا همین «لیکن» است که کار را خراب کرده؛ تا پیش از این، پارادایمِ «قراردادهای سفید امضا» در قانون کار غایب بود و به رسمیت شناخته نمی‌شد حالا با اصلاح دولت، قرارداد سفید امضا دیگر پدیده‌ای کاملاً رسمی در فضای روابط کار کشور است!

لایحه اصلاح قانون کار در مراحل پایانی است
وزیر کار:

لایحه اصلاح قانون کار در مراحل پایانی است

وزیر کار در خصوص لایحه اصلاح قانون کار خاطرنشان کرد: پیش نویس این لایحه اکنون در کمیسیون های مختلف دولت در دست بررسی است و پس از آنکه در صحن دولت تبدیل به لایحه شد، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

جزئیات جدید بازنشستگی در لایحه برنامه هفتم توسعه

جزئیات جدید بازنشستگی در لایحه برنامه هفتم توسعه

در ماده ۶۶ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است، سن و سابقه قابل قبول در تمامی حالات احراز شرایط بازنشستگی در کلیه سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در طول برنامه هفتم به ازای هر سال شش ماه افزایش‌ می‌یابد.