قرارداد های موقت قدرت چانه‌ زنی را از کارگران می‌گیرد

قرارداد های موقت قدرت چانه‌ زنی را از کارگران می‌گیرد

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران خاطرنشان کرد: کارگری که امنیت شغلی ندارد چگونه می‌تواند برای دستمزد خود چانه‌زنی کند؟ در طول تاریخ ثابت شده است که کارگران به‌دلیل ترس از بیکاری حق و حقوقشان پایمال می‌شود، زیرا ترجیح می‌دهند کار خود را از دست ندهند، آقای وزیر به امنیت شغلی و قراردادهای کوتاه‌مدت کارگران واقف است؟

برای قدرت خرید از دست رفته چه برنامه ای دارید؟

برای قدرت خرید از دست رفته چه برنامه ای دارید؟

بنا به گفته نمایندگان کارگری کاهش قدرت خرید کارگران از زمان جنگ آغاز شد چونکه در آن سالها حقوق کارگران هیچگونه افزایشی نداشت و بر این اساس نظر فعالان کارگری این بود که باید فاصله افتاده بین سبد معیشت و دستمزد جبران شود.