مرد مغازه دار کارگر خود را با چاقو کشت

مرد مغازه دار کارگر خود را با چاقو کشت

 سعید درباره درگیری گفت: مقتول 2 سالی می‌شد که در مغازه من کار می‌کرد. در این 2 سال توانسته بود اعتماد مرا به‌خودش جلب کند اما چند روز پیش متوجه شدم که او دست به اقدام شیطانی زده است.