تغییرات تازه در قانون دیوان عدالت/ نیاز نیست کارگران جداگانه شکایت کنند

تغییرات تازه در قانون دیوان عدالت/ نیاز نیست کارگران جداگانه شکایت کنند

خوشوقتی گفت: در خردادماه سال ۱۴۰۲ قانون دیوان عدالت اداری دستخوش تغییراتی شد؛ یکی از تغییراتِ قابل توجه و بسیار مهمی که در قانون آیین دادرسی و تشکیلاتِ دیوان عدالت اداری اتفاق افتاده، بحث صدور آرا در مواردی‌ست که با موارد قبلی وحدت موضوع وجود دارد.