از هر ۱۰ نفر بیکار ۴ نفر فارغ التحصیل دانشگاهی هستند

از هر ۱۰ نفر بیکار ۴ نفر فارغ التحصیل دانشگاهی هستند

رستم‌پور با بیان اینکه بار روانی وجود یک جوان فارغ التحصیل بیکار در خانواده خیلی بیشتر از چند فرد است که تحصیلات دانشگاهی ندارند،‌ تصریح کرد: دولت همه ساله برای ایجاد اشتغال هدفگذاری می‌کند و این امر بر اساس داده‌های مرکز آمار و ورود و خروج بازار کار و جمعیت افرادی که به سن کار نزدیک می‌شوند صورت می‌گیرد.