مدیران این شرکت با پول کارگران به غواصی می‌روند؟

مدیران این شرکت با پول کارگران به غواصی می‌روند؟

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم گفت: جای بسی تأمل است که علی‌رغم اطلاع بدنه مدیریتی ارشد شستا از هزینه کردهای خارج از عرف در برخی شرکت‌ها از قبیل پرداخت هزینه‌های غواصی و تفریحی برخی مدیران از جیب کارگران و بازنشستگان محترم، در این برهه حساس و سخت اقتصادی برای مردم عزیز، استفاده از این قبیل مدیران با کدام توجیه و منطق دولت انقلابی سازگار است؟