نحوه اصلاح عنوان شغلی در لیست بیمه

نحوه اصلاح عنوان شغلی در لیست بیمه

نحوه تصحیح عنوان شغلی در لیست بیمه بدین صورت است که کارگر باید در ابتدا در مراجع حل اختلاف اداره کار علیه کارفرما شکایتی تنظیم نماید و تمامی مدارکی را که نشان می دهد عنوان شغلی نادرست ثبت شده است و مدارک عنوان شغل اصلی را ارائه دهد تا بتواند رای را به سوی خود برگرداند.

۱۰ سال کارِ اضافه به خاطرِ عنوان شغلیِ اشتباه

۱۰ سال کارِ اضافه به خاطرِ عنوان شغلیِ اشتباه

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی گفت: اگر کار کردنِ سخت در یک فضای آلوده، آسان بود و هیچ آسیبی به جسم و روحِ کارگر وارد نمی‌کرد، قانون گذار ۱۰ سال بازنشستگیِ زودتر از موعد برای این کارگران در نظر نمی‌گرفت.

اصلاح عنوان شغلی از بیشترین شکایات در دیوان عدالت/ قانون تامین اجتماعی اصلاح شود

اصلاح عنوان شغلی از بیشترین شکایات در دیوان عدالت/ قانون تامین اجتماعی اصلاح شود

حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری، ابهام در ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی را یکی از مواردی دانست که موجب تعدد شکایات در دیوان عدالت اداری شده است و طی نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار اصلاح این ماده شد.

رسیدگی به اصلاح عنوان شغلی

رسیدگی به اصلاح عنوان شغلی

براساس بند (الف) ماده ۱۰ قانون کار، علاوه بر مشخصات طرفین باید نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.