گام‌های پرشتاب نیشکر در مسیر آبادانی خوزستان
مدیرعامل توسعه نیشکر در برنامه گفتگوی ویژه خبری «خوزستان، سرزمین فرصت‌ها» تاکید کرد؛

گام‌های پرشتاب نیشکر در مسیر آبادانی خوزستان

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری «خوزستان سرزمین فرصت‌ها»، به تشریح دستاوردهای این صنعت در حوزه تولید، مسئولیت‌های اجتماعی و اشتغال پرداخت و راه‌اندازی و توسعه صنایع پایین‌دستی و رسیدن به ظرفیت 100 هزار تُنی تولید شکر در کشت و صنعت هفت‌تپه را مهمترین برنامه‌های این شرکت برشمرد.