گام دیگر دولت برای جوانی جمعیت با اصلاح حق عائله‌ مندی

گام دیگر دولت برای جوانی جمعیت با اصلاح حق عائله‌ مندی

در ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی تاکید شده است کمک عائله‌مندی به ازای هر فرزند بیمه شده پرداخت می‌شود مشروط بر آن که بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه ۷۲۰ روز کار را داشته باشد و همچنین فرزندان دختر بیمه شده در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان پسر تا سن ۲۰ سالگی و بعد از آن منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق‌ گواهی کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر به کار نباشند.

چرا حق همسر جزو مزایای عائله‌ مندی کارگران نیست؟

چرا حق همسر جزو مزایای عائله‌ مندی کارگران نیست؟

کارکنان دولت پس از بازنشستگی و حتی خارج شدن فرزندان از شمول دریافت حق اولاد، از حق عائله مندی، به دلیل دارا بودن همسر، استفاده کنند. تفاوتی که به نظر می‌رسد باید در اصلاح و تدوین قوانین جدید، رفع شود.