احتمال برگزاری شورایعالی کار در هفته آینده

احتمال برگزاری شورایعالی کار در هفته آینده

از قرار معلوم، نشست بعدی شورایعالی کار هفته آینده برگزار خواهد شد؛ حال سوال این است که آیا ترمیم مزد و بهبود قدرت خرید کارگران در دستور کار رسمی نشست بعد خواهد بود یا بازهم دستور نشست به مسائل فرعی محدود می‌شود.

فعال کارگری: می‌ترسند جلسات شورای عالی کار برگزار شود

فعال کارگری: می‌ترسند جلسات شورای عالی کار برگزار شود

گلپور عنوان می‌کند: دستمزد، جزئی از جلسات شورای عالی کار است. عملا ما در حوزه اشتغال، ورود اتباع را داریم، حتی مشاغل ساده را دیگر برای کارگران ایرانی نداریم، زیرا اتباع بیمه نمی‌شوند و حق مسکن، حق عائله‌مندی، شیردهی و زایمان و... را ندارند. حقوق‌شان هم کاملا توافقی است.

کارگران در انتظار نشست شورای عالی کار برای ترمیم مزد

کارگران در انتظار نشست شورای عالی کار برای ترمیم مزد

براساس روال همیشگی، نشست شورایعالی کار باید در هفته‌ی پایانی هر ماه برگزار شود؛ آنگونه که گروه کارگری شورایعالی کار می‌گویند قرار است در نشست این ماه، موضوع ترمیم مزد و بهبود قدرت خرید کارگران در دستور کار باشد، در واقع نمایندگان دولت اینگونه وعده داده‌اند.

نماینده کارفرمایان: شورای عالی کار که تعیین نمی کند از مصوب مزد بالاتر ندهید

نماینده کارفرمایان: شورای عالی کار که تعیین نمی کند از مصوب مزد بالاتر ندهید

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: جایگاه شورایعالی کار برای تعیین دستمزد پابرجاست و فقط حداقل مزد را مشخص می کند. اگر شرایط مالیِ واحد اقتصادی خوب است، از نظر شورای عالی مانعی برای بیشتر پرداخت کردن دستمزدها وجود ندارد. ا