مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص با تعطیلی شنبه‌ ها

مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص با تعطیلی شنبه‌ ها

بر اساس تبصره ۳ این لایحه تمامی دستگاههای اجرائی موظف به تنظیم ساعات کار خود در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنج شنبه شده بودند که اعضا پس از استماع گزارش سازمان امور اداری و استخدامی و نیز بیان دیدگاه های مسولان اتاق بازرگانی به بیان دیدگاه های خویش در قالب موافق و مخالف این مصوبه پرداختند.