۷۰ درصد کارگران شغل دوم دارند

۷۰ درصد کارگران شغل دوم دارند

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه شرایط عرضه و تقاضای نیروی کار نسبت به گذشته تغییر کرده است، گفت: ۷۰درصد کارگران برای تأمین معاش خود شغل دوم دارند.