قطعی برق؛ امنیت شغلی کارگران را به خطر می‌اندازد

قطعی برق؛ امنیت شغلی کارگران را به خطر می‌اندازد

بر اساس اظهارات یکی از کارگران شاغل در یکی از واحدها؛ جدا از پایین آمدن امنیت شغلی کارگران، خاموشی‌های مکرر در صنایع، هزینه کارگر و قیمت تمام شده محصولات تولیدی را بالا می‌برد و در نهایت این هزینه به دوش خریدار نهایی که مردم هستند، می‌افتد.