محققان: افزایش خطر از دست دادن حافظه با شب‌ کاری

محققان: افزایش خطر از دست دادن حافظه با شب‌ کاری

محققان دانشگاه یورک کانادا دریافتند افراد شب‌کار در مقایسه با کسانی که در طول روز کار می‌کنند ، بیشتر در معرض خطر از دست‌دادن حافظه خود هستند، آنها همچنین بیشتر در معرض خطر مشکلات شناختی خواهند بود؛ یعنی نمی‌توانند به‌روشنی فکر کنند و دچار افت عملکرد مغزی و تغییر رفتار می‌شوند.