چطور یک حسابدار حرفه‌ای شویم؟

چطور یک حسابدار حرفه‌ای شویم؟

یک حسابدار حرفه‌ای باید اطلاعات واحد اقتصادی را به درستی جمع‌آوری و طبقه‌بندی کند و به ترازنامه کاملاً واقف باشد تا بتواند به درستی تصمیم‌گیری کرده و مانع از ورشکستگی شرکت شود.