اگر گرفتن سفته از کارگران قانونی نیست چرا بعضی کارفرمایان سفته می گیرند؟

اگر گرفتن سفته از کارگران قانونی نیست چرا بعضی کارفرمایان سفته می گیرند؟

نیما پرتوی کارشناس ارشد روابط کار در این خصوص گفت: همانطور که قبلا هم گفته شد از ابتدای سال 1402 سفته های گرفته شده توسط کارفرما دیگر وجاهت قانونی ندارند و در صورت استفاده کارفرما و طرح شکایت در دادگاه عمومی قرار رد دعوا صادر می شود.

۳ نکته مهم در مورد سفته استخدام (فیلم)

۳ نکته مهم در مورد سفته استخدام (فیلم)

طبق اعلام وزارت کار دریافت سفته استخدام از کارگر ممنوع است اما گزارشاتی که اخیرا از سوی برخی کارگران داده شده نشان از این است که هنوز عده ای از کارفرمایان از کارگران خود سفته دریافت می کنند، به همین خاطر اگر کارگرانی سفته دادند بهتر است به این نکات مهم توجه کنند.