چگونه متوجه شویم سختی کار به ما تعلق گرفته است؟

چگونه متوجه شویم سختی کار به ما تعلق گرفته است؟

مریم زنده دل، کارشناس روابط کاردرباره اینکه چگونه متوجه شویم سختی کار به ما تعلق گرفته است؟ می گوید: اگر کارگر بخواهد متوجه سختی کار شود می تواند به شعبه تامین اجتماعی مربوطه مراجعه کند و ببیند که آیا سختی کار 4 درصد را کارفرما پرداخت کرده یا خیر.

وزیر کار : باید ضریب ۱.۵درصد سختی کار کارگران معادن اصلاح شود‌‌

وزیر کار : باید ضریب ۱.۵درصد سختی کار کارگران معادن اصلاح شود‌‌

مرتضوی بر لزوم اصلاح قانون ضریب سختی کار تأکید کرد و گفت: باید ضریب 1.5 درصد سختی کار اصلاح شود و برخی از کارگران برای بخش خصوصی کار کردند که حق و حقوق آنها به‌درستی پرداخت نشده است که بررسی می‌شود و اگر در حیطه وظایفم بود، مشکلات این کارگران را حل می‌کنیم.

تلاش تامین اجتماعی برای اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌ آور در برنامه هفتم

تلاش تامین اجتماعی برای اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌ آور در برنامه هفتم

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث شده است ضریب پشتیبانی سازمان تأمین‌اجتماعی نزولی شود، بازنشستگی‌های پیش از موعد بر اساس قوانین مختلف است به‌نحوی‌که سهم بازنشستگی‌های پیش از موعد به کل بازنشستگان در سازمان تأمین‌اجتماعی به ۵۲ درصد رسیده است.

وزیر کار: باید ضریب ۱.۵درصد سختی کار کارگران معادن اصلاح شود‌‌

وزیر کار: باید ضریب ۱.۵درصد سختی کار کارگران معادن اصلاح شود‌‌

مرتضوی بر لزوم اصلاح قانون ضریب سختی کار تأکید کرد و گفت: باید ضریب 1.5 درصد سختی کار اصلاح شود و برخی از کارگران برای بخش خصوصی کار کردند که حق و حقوق آنها به‌درستی پرداخت نشده است که بررسی می‌شود و اگر در حیطه وظایفم بود، مشکلات این کارگران را حل می‌کنیم.

تغییرات محاسبه سنوات خدمت در مشاغل سخت و زیان آور

تغییرات محاسبه سنوات خدمت در مشاغل سخت و زیان آور

بر اساس پیشنهاد دولت در بند «د» ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم، به جای اینکه هر ۱۲ ماه برای کارگران و شاغلان مشاغل سخت گروه الف، ۱۸ ماه (با ضریب ۱.۵) محاسبه شود، ۱۴ ماه ( با ضریب ۱.۲) لحاظ می‌شود لذا پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش۴ ماهه در سختی کار به ازای هر سال خدمت بود که توسط کمیسیون تلفیق دچار تغییراتی شد.

توالی و تناوب اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور

توالی و تناوب اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور

طبق آیین‌نامه‌ی ابلاغی در سال 1393، چنانچه بیمه شده در ۲۰ سال سابقه کار سخت و زیان آور به مدت حداکثر یک سال به هر عنوان چون غیبت، بیماری، اخراج، ترک کار، کارکرد عادی، مشاغل آزاد، بیمه اختیاری و نظایر آن در مشاغل سخت و زیان آور اشتغال نداشته باشد توالی خدمت وی از بین نمی‌رود.