هزینه سبد معیشت کارگران ۲۳.۵ میلیون تومان اعلام شد

هزینه سبد معیشت کارگران ۲۳.۵ میلیون تومان اعلام شد

نایب رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران تصریح کرد: به لحاظ حقوقی در قانون کار موضوعی تحت عنوان مزد منطقه‌ای مطرح نشده است. فقط در قانون کار عبارت برای نقاط مختلف آمده است و متاسفانه از آن به مزد منطقه‌ای برداشت و استنباط می‌شود، در حالی که تعیین مزد منطقه‌ای تناقضاتی دارد و نظامات مزدی را به چالش خواهد کشید.

فعال کارگری: نرخ سبد معیشت ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان؛ حداقل دستمزد باید بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد

فعال کارگری: نرخ سبد معیشت ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان؛ حداقل دستمزد باید بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد

به گفته توفیقی، با احتساب این داده‌ها، حداقل دستمزد ملی براساس ماده ۴۱ قانون کار که به صراحت اعلام کرده حداقل دستمزد باید به گونه‌ای باشد که از پس هزینه‌های حداقلی زندگی بربیاید، باید لااقل ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بشود.