متناسب‌ سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به طور کامل انجام شده است
سازمان برنامه و بودجه:

متناسب‌ سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به طور کامل انجام شده است

سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: پرداخت ۲۵درصد مابه‌التفاوت متناسب‌ سازی حقوق مستمری‌بگیران همزمان با افزایش سالانه مستمری‌ها در احکام بازنشستگان اعمال شده و در عمل متناسب‌سازی بازنشستگان تامین اجتماعی به طور کامل انجام شده است

بیمه شدگان اختیاری بخوانند/ مهلت پرداخت حق بیمه تا چند ماه است؟

بیمه شدگان اختیاری بخوانند/ مهلت پرداخت حق بیمه تا چند ماه است؟

طبق اعلام کارشناسان سازمان تامین اجتماعی، کارگری که حق بیمه آن به صورت اختیاری است، در صورتی که سه تا چهار ماه از مهلت پرداخت بیمه آن گذشته باشد، برای اینکه قرارداد آن با سازمان تامین اجتماعی قطع نشود یک بار می تواند بیمه آن ماه هایی که پرداخت نشده را یکجا پرداخت کند.